Livestream xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của Thủ đô trên TikTok

Livestream xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của Thủ đô trên TikTok

Tối 11-10, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Thủ đô trên nền tảng giải trí bán hàng TikTok.

Sự kiện nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội và nhằm giúp các tổ chức, cá nhân quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP, đặc sản của các vùng miền trong cả nước.

Chương trình OCOP được triển khai từ năm 2018 với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế; là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sau một thời gian thực hiện, đến nay, Hà Nội có 1.649 sản phẩm OCOP, chiếm 19% của cả nước. Trong đó, có 4 sản phẩm 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao.

Các sản phẩm OCOP nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thành quả trên cũng nhờ sự cố gắng và nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; sự năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, tư duy nhạy bén của các doanh nghiệp và người dân.

Tại sự kiện, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng thôn mới Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và các đơn vị liên quan giúp nâng cao năng lực số cho các chủ thể OCOP của Hà Nội thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến ngày càng thuận tiện.

Các sản phẩm OCOP của Hà Nội được livestream trên nền tảng TikTok và các trang mạng xã hội sẽ góp phần quảng bá, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử kết tinh trong từng sản phẩm.

Nguyễn Mai